Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

 

ÚČETNICTVÍ (s možností praxe na počítači)

 

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Výuka kurzu je zakončená praxí na počítači, při které se naučíte účtovat v účetním programu Pohoda.

Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat. Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha.  Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka:  Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledu

 9. Časové rozlišení a dohadné účty

 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Účtování tvorby a zrušení opravné položky a odpis pohledávek. Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky k pohledávkám a kdy lze pohledávku odepsat. Účtování tvorby a zrušení ostatních opravných položek. Účtování zákonných a ostatních rezerv. Podmínky, kdy lze tvořit zákonnou rezervu. Rizika špatné tvorby rezervy.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro rok 2017

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.

 

Kurz má 2 varianty: minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

a) účetnictví bez praxe na počítači - délka kurzu je 60 vyúčtovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 12 x 5 vyučovacích hodin.

Cena kurzu je 6 500,--

b) účetnictví s praxí na počítači - délka kurzu je 70 vyúčovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 14 x 5 vyúčovacích hodin.

Cena kurzu je 7 500,--

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

4.1.- 27.2. 2018. Výuka probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 12.30. (přihlášeni 3 zájemci)

Dny výuky: 4.1., 9.1., 11.1., 16.1., 18.1., 23.1., 25.1., 30.1., 1.2., 13.2., 15.2., 20.2.2018

Praxe na počítači: 22.2., 27.2.2018

Nyní sleva: 50 %. Nová cena kurzu: 3 800,--

 

 

 

Další možnosti absolvování kurzu: 

ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ:  Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat z tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má šestnáct 120minutových lekcí výuky. Při online výuce je možná pouze varianta bez počítačů. Je však možná ukázka účtování v účetním programu Pohoda.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 7 500,--

b) skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 4 000,--, tři účastníci kurzu: cena 3 000,--

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky?  Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je 22 500,--

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová evidence

Jste živnostník a chcete si vést sám svoje účetnictví? Nebo chcete získat přehled o tom jak jednoduché účetnictví funguje? Naučíme Vás to. Tento kurz je určený zájemcům o získání komplexních znalostí potřebných pro samostatné vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu.

 

Osnova kurzu:

 1. Předmět, cíl, forma a obsah daňové evidence: Kdo vede daňovou evidenci. Druhy živností a postup při vyřízení živnostenského listu. 

 2. Evidence příjmů a výdajů: Peněnžní deník. Rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové. Zápis do peněžního deníku včetně praktických příkladů.

 3. Evidence pohledávek a závazků: Zápis faktur do knihy pohledávek a závazků. Úhrada faktur v peněžním deníku.

 4. Evidence dlouhodobého majetku:  Co patří do dlouhodobého majetku a jak se eviduje. Výpočet daňových odpisů a zobrazení při vyplňování daňového přiznání.

 5. Mzdová evidence: Výpočet mezd a jejich evidence v peněžním deníku

 6. Evidence DPH: Evidence DPH v peněžním deníku a výpočet výše daňové povinnosti

 7. Úpravy před uzavřením deníku příjmů a výdajů: Kontrola peněžního deníku a jeho uzavření. Výpočet zisku/ztráty

 8. Závěrečný opakovací příklad (zadání s reálnými účetními doklady)

 

Kurz obsahuje 15 vyučovacích hodin.Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 3 x 5 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

 

Cena kurzu: 2 500,--

 

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

Dopolední kurz:

24.5. - 31.5. 2018. Výuka probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 12.30.

Dny výuky: 24.5., 29.5., 31.5.2018

 

 

 

Další možnosti absolvování kurzu: 

ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má dvanáct 60minutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 3 500,--

b) skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 2 500,--, tři účastníci kurzu: cena 2 000,--

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky?  Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je 5 000,--